Vest-Agder fylkeskommune har siden i fjor sommer hatt et elev- og lærlingombud i halv stilling. Helge Hovland har innehatt stillingen. Fylkestinget hadde tirsdag en såkalt underveisevaluering av ombudets stilling på dagsorden. Den viser at elev- og lærlingombudets virksomhet har fungert meget bra i den tiden den som har gått siden oppstarten. Fylkestinget fulgte opp et enstemmig forslag fra fylkesutvalget om at stillingen til ombudet utvides til en hel stilling fra 1. juni i år. Det ble også vedtatt at mobbing vil bli en del av ombudets arbeidsområde.

Elev- og lærlingombudet skal arbeide på fritt og selvstendig grunnlag i forhold til ledelsen i fylkeskommunen. Ombudet har som oppgave å drive opplæring rundt bevisstheten om elevers og lærlingers rettigheter og plikter, deres medvirkning og gjennomføring av opplæringen, samt å stimulere elevrådet/elevdemokratiet. Ombudet skal i henhold til sitt mandat ikke engasjere seg i enkeltsaker, men gi nødvendig bistand slik at elever og lærlinger får avklart ulike problemstillinger med rette instans.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. april 2012 | Skriv ut siden