Fylkesutvalget sa seg tirsdag denne uken enig i at Vest-Agder fylkeskommunen inngår en treårig samarbeidsavtale med rederiet Hansen og Narvesen for å sikre langsiktig drift av båtruten "Øya". Et flertall på seks av de 11 representantene i fylkesutvalget, bestående av representantene for Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, stilte imidlertid en forutsetning til avtaleinngåelsen. Vest-Agder fylkeskommune setter som forutsetning at Aust-Agder fylkeskommune inngår samme samarbeidsavtale. Driftstilskuddet fordeles med 60 prosent på Vest-Agder fylkeskommune og 40 prosent på Aust-Agder fylkeskommune, etter vanlig praksis.

”Øya” gikk i ordinær rutetrafikk tre dager i uken, hele året, mellom Lillesand og Kristiansand med gods og passasjerer til midt på 1980 tallet. Da ble båtskyssen til de fastboende på øyene lagt om til daglig rutebåt til nærmeste kai og korresponderende buss på fastlandet. Siden den tid har ”Øya” blitt drevet som en turistrute sommerstid av sterke entusiaster, flere eiere og venneforeninger har vært inne i bildet i årenes løp. Båtruten har slitt med økonomien hele tida, men til tross for det blitt en av de viktigste turistattraksjoner i skjærgården på Sørlandet. Vest-Agder fylkeskommune har ikke gitt økonomiske tilskudd til driften etter at ruten ble lagt ned som ordinær helårs båtrute.

Det er rederiet Hansen & Narvesen i Lillesand, som i dag driver båtruten. Rederiet har aldri tjent penger på båtruten. Det er nostalgiske følelser og tradisjon som gjør at rederiet har valgt å satse. Selve båten "Øya" er i bedre forfatning enn på lenge ettersom rederiet har foretatt en total oppussing av båten de siste år. Rederiet ønsker å satse videre for om mulig å få til en drift i balanse, men rederiet trenger støtte slik at det kan planlegge driften av båten mer på sikt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. april 2012 | Skriv ut siden