Da fylkestinget tirsdag behandlet Vest-Agder fylkeskommunes årsregnskap for 2011 fremmet Høyre. Kristelig folkeparti. Fremskrittspartiet, Venstre og Demokratene et fellesforslag hvor administrasjonen i fylkeskommunen bes vurdere å opprette et veifond. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Det legges opp til at saken blir behandlet når fylkestinget i juni har på dagsorden den strategien fylkestinget vil fylkesrådmann Tine Sundtoft skal legge til grunn for utarbeidelsen av hennes forslag til årsbudsjett for neste år og økonomiplan for kommende fireårsperiode.

av admin, publisert 26. april 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer