Da fylkestinget tirsdag behandlet Vest-Agder fylkeskommunes årsregnskap for 2011 fremmet Høyre. Kristelig folkeparti. Fremskrittspartiet, Venstre og Demokratene et fellesforslag hvor administrasjonen i fylkeskommunen bes vurdere å opprette et veifond. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Det legges opp til at saken blir behandlet når fylkestinget i juni har på dagsorden den strategien fylkestinget vil fylkesrådmann Tine Sundtoft skal legge til grunn for utarbeidelsen av hennes forslag til årsbudsjett for neste år og økonomiplan for kommende fireårsperiode.

av admin, publisert 26. april 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer