Da fylkestinget tirsdag behandlet Vest-Agder fylkeskommunes årsregnskap for 2011 fremmet Høyre. Kristelig folkeparti. Fremskrittspartiet, Venstre og Demokratene et fellesforslag hvor administrasjonen i fylkeskommunen bes vurdere å opprette et veifond. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Det legges opp til at saken blir behandlet når fylkestinget i juni har på dagsorden den strategien fylkestinget vil fylkesrådmann Tine Sundtoft skal legge til grunn for utarbeidelsen av hennes forslag til årsbudsjett for neste år og økonomiplan for kommende fireårsperiode.

av admin, publisert 26. april 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer