Da fylkestinget tirsdag behandlet Vest-Agder fylkeskommunes årsregnskap for 2011 fremmet Høyre. Kristelig folkeparti. Fremskrittspartiet, Venstre og Demokratene et fellesforslag hvor administrasjonen i fylkeskommunen bes vurdere å opprette et veifond. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Det legges opp til at saken blir behandlet når fylkestinget i juni har på dagsorden den strategien fylkestinget vil fylkesrådmann Tine Sundtoft skal legge til grunn for utarbeidelsen av hennes forslag til årsbudsjett for neste år og økonomiplan for kommende fireårsperiode.

av admin, publisert 26. april 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer