Kristiansand får 1,3 millioner kroner til barne- og ungdomstiltak. Målet med midlene er å skape gode lokale møteplasser og gi barn og unge muligheter til å delta på fritidsaktiviteter og i kvalifiserende tiltak. Midlene deles ut av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og er på 63 millioner kroner i 2012. - Vi vet at det å delta i aktiviteter utenom skolen er en viktig del av barn og unges utvikling og har positive effekter på blant annet skolearbeid. Det er derfor viktig at unge, uavhengig av foreldres inntekt, får mulighet til å delta i meningsfylte aktiviteter, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen.

Forskning viser at barn som vokser opp i familier med lav inntekt sjeldnere deltar i fritidsaktiviteter enn andre barn. Midlene retter seg derfor særlig mot utsatte barn, ungdom og deres familier.

600 000 av potten til Kristiansand er øremerket ferieopplevelser, 400 000 til et sommerjobbprosjekt, 50 000 til et tiltak kalt Sunshine i regi av Røde Kors og 250 000 kroner til et tiltak benevnt unge gjengangere.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. mai 2012 | Skriv ut siden