Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø fordelte i forrige uke de midlene Vest-Agder fylkeskommunen har for å gi som tilskudd til viltformål; hjortevilttiltak og lokale vilttiltak. Dette inngår som del av Vest-Agder fylkeskommunes oppgave knyttet opp mot ansvaret for høstbare viltarter i fylket. Til fordeling i 2012 har Vest-Agder fylkeskommune fått 300 000 kroner Det er i år foretatt en fordeling tilnærmet lik fjorårets som innebærer rundt 190 000 kroner til hjortevilttiltak og cirka 110 000 kroner til lokale vilttiltak.

Det var kommet inn åtte søknader innen fristen 15. januar. I tillegg kommer bruk av tilskuddsmidlene til følgende oppgaver: Utarbeidelse av rapporten ”Elg og hjort i Vest-Agder 2012” og arrangering av årets fellesmøte for kommunal viltforvaltning.I henhold til tidligere års praksis er søknader av nasjonal karakter nedprioritert, da disse i utgangspunktet bør dekkes av den nasjonale potten som fordeles av Direktoratet for naturforvaltning.

Tilskudd til hjortevilttiltak

-Elg og hjort i Vest-Agder 2012, som er en rapport som utarbeides av Faun Naturforvaltning AS på oppdrag fra Vest-Agder fylkeskommune, er tildelt 120 000 kroner.

-Brukerkurs i Hjorteviltregisteret i regi av Naturdata AS som anses som et viktig verktøy i hjorteviltforvaltningen tildeles 44 600 kroner.

-Utdanning av ettersøksekvipasjer og dommere ha etter søknad fra Vest-Agder Dachshundklubb blitt tildelt 23 000 kroner.

Tilskudd til lokale vilttiltak

-Fellesmøte for kommunal viltforvaltning som arrangeres av Vest-Agder fylkeskommune mottar 20 000 kroner

-Prosjekt ”Urbane måker” i Vest-Agder som drives av Biologisk institutt ved Universitetet i Oslo tildeles 10 400 kroner.

-Kurs i revelokking i regi av Norges Jeger og Fiskerforbund avd. Vest-Agder tildeles 22 000 kroner.

-Aktiviteter for barn og ungdom – infobrosjyre som lages av av Norges Jeger og Fiskerforbund avd. Vest-Agder tildeles 10 000 kroner.
-Tilrettelegging av sjøfugljakt for allmenheten i Vest-Agder i regi av Norges Jeger og Fiskerforbund avd. Vest-Agder tildeles 50 000 kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. mai 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer