De politiske organene i fylkeskommunen har nå til behandling en sak om hvilken inntaksordning en skal ha til videregående opplæring i fylket. Fylkestinget avgjør saken 18. juni. Da hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet den i dag gikk hovedutvalget enstemmig inn for at det bør vedtas å åpne for fritt skolevalg/karakterbasert inntak innen inntaksregionene, basert på den forhåndsvedtatte tilbudsstrukturen i fylkeskommunen. En slik modell vurderes å ville gi elevene en økt valgfrihet, uten at det kan forutses store endringer i transportmønsteret. Dagens skolestruktur og dagens løsninger med læreplasser vil i stor grad kunne fortsette. De største endringene som kan forutses, vil være endringer knyttet til studiespesialisering i Kristiansand.

Høyre og Fremskrittspartiet fremmet først et forslag om å innføre fritt skolevalg i hele Vest-Agder- Da dette bare fikk de to partienes stemmer og dermed falt, valgte representantene å støtte forslaget som ble vedtatt. DE to partiene fremmet også et annet forslag som ble nedstemt. Det gikk på at elever fra Torridal, Mosby og Strai også bør kunne velge skoler i Kristiansand.

AP, SV og SP fremmet også først et forslag om å beholde dagens modell med geografisk inntak. DA dette bare fikk de tre partienes oppslutning og falt støttet partiene forslaget som ble enstemmig vedtatt

Vest-Agder er i dag inndelt i fire inntaksregioner. Kristiansandsregionen med skolene: Kristiansand katedralskole Gimle, Kvadraturen skolesenter, Søgne videregående skole, Tangen videregående skole og Vågsbygd videregående skole. Venneslaregionen med Vennesla videregående skole. Lindesnesregionen med skolene: Mandal videregående skole og Byremo videregående skole. Listerregionen med Lister videregående skole med avdelingene: Eilert Sundt, Flekkefjord, Kvinesdal, Lista, og Lyngdal samt Sirdal videregående skole.

Hovedutvalget går også inn for at det et vedtas å gi elever som fullfører og består Vg2 innen studiespesialiserende programområde fortrinnsrett ved søking til Vg3 på egen skole.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. mai 2012 | Skriv ut siden