Regjeringen foreslår å gjøre det enklere å få dekket behandling av tannsykdommen periodontitt. Dette vil avlaste tannpleiere og tannleger, slik at pasientene kan få raskere og billigere behandling. Behandling av den kroniske tannkjøttsykdommen periodontitt blir ofte utført av tannpleiere. Men i dag er det bare tannlegen som kan søke om refusjon på vegne av pasienten. Med det nye lovforslaget kan tannpleieren gjøre dette selv. - Tannpleiere har kompetanse til å utføre undersøkelse og behandling på selvstendig grunnlag. De kan gi god hjelp og veiledning til pasienter med periodontitt og avlaste tannlegene, sier Strøm-Erichsen.

Forslaget betyr også billigere behandling. I dag får pasienter som blir behandlet av tannpleier bare dekket deler av behandlingen.

Med den nye ordningen vil pasienter kunne få opp mot 1000 kroner mer i trygderefusjon, avhengig av behandlingsbehov. En større del av behandlingen vil komme inn under egenandelsordningen, med egenandelstak 2.

Det tas sikte på at ordningen trer i kraft fra 1. januar 2013.

Les forslaget fra regjeringen til Stortinget

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. mai 2012 | Skriv ut siden