Lindesnes kommune har søkt fylkeskommunen om tilskudd til gjennomføring av en forstudie til planlegging av et nytt boligområde på Vallemoen like nord for Vigeland sentrum. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø imøtekom onsdag søknaden om 150 000 kroner. Kommunen har sterkt ønske om å legge grunnlaget for gode boligområder gjennom områdereguleringen. Med bakgrunn i at det er krav om høy utnyttelse i dette området, så kan det være utfordrende. Det skal både være mange boenheter samtidig som kravet ti grøntområder og uteområder med tilgang for alle skal ivaretas. I den sammenheng har kommunen sett på muligheten for å gjennomføre en mulighetsstudie som et forarbeid til kommende områderegulering. Prosjektet er tenkt å ende ut i en rapport som skal ligge ved kommende områderegulering og brukes ved utarbeidelse av detaljreguleringer.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. mai 2012 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer