Fagskolen i Kristiansand tilbyr tekniske og maritime studier over to år og helsefag studier over et år. For tekniske og maritime linjer er årets søkning noe høyere enn i fjor med 197 primærsøkere mot 177 i fjor. Det er oversøkning til alle deltidsstudiene med 71 deltidssøkere til 32 plasser. Det er også oversøkning til alle heltidsstudiene med unntak av heltidsstudiet i elkraft. Søkningen har økt jevnt siden skoleåret 2006-07, hvor det var 103 søkere. Da hovedutvalg for kultur og utdanning i dag behandlet en sak om strategi for det kommende budsjettarbeidet i fylkeskommunen støttet utvalget enstemmig et forslag fra KrF om å styrke fagskolens virksomhet. Forslaget avgjøres av fylkestinget 18. juni.

Forslaget går ut på at fra skoleåret 2013/14 igangsettes en ekstra deltidsklasse. Det vil kunne gi 20 deltidsplasser innenfor byggfag og ti deltidsplasser på elkraft, maskinteknikk eller mekatronikk.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. mai 2012 | Skriv ut siden