Gjennom ti år har forskere i Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU kartlagt ungdommenes mottak av langvarige trygdeytelser som dagpenger eller sosial stønad og langvarige medisinske ytelser som sykepenger, rehabiliteringspenger, attføringspenger eller uføretrygd. 8795 ungdommer i alderen 13-19 år i Nord-Trøndelag deltok i undersøkelsen ved å fylle ut et spørreskjema om egen helse. Resultatet av analysen viser at annenhver elev som dropper ut av videregående skole, blir avhengig av langvarige offentlige ytelser. Studien er publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Journal of Epidemiology and Community Health.

17 prosent av deltakerne i undersøkelsen hadde ikke fullført videregående skole ved fylte 24 år. I løpet av de fem siste årene av studien (24-28 års alder), hadde nesten halvparten av dem mottatt langvarige ytelser, mot rundt hver syvende blant dem som hadde fullført videregående.

Mer nøyaktig viste undersøkelsen at om de også oppga å ha dårlig helse, da steg sannsynligheten for å motta langvarige ytelser til nesten 60 prosent.


av Torkelsen, Jan H., publisert 21. mai 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer