Vi har fortsatt noen ledige plasser på våre sommeraktiviteter fra første halvdel av august og fram mot skolestart, og det er mulig å søke på disse aktivitetene: Ungdomsbedrift i mat/service i Kristiansand og Mandal hvor deltakerne får mulighet til å ta ut utbytte/lønn. Livsglede for alle: Livsgledepraksis på sykehjem i Kristiansand, Vigeland eller Søgne hvor deltakerne får 100 kroner per dag i godtgjøring. Sommerskole/aktivitet på Skiringssal folkehøgskole ved Sandefjord - tilbudet er gratis.

NyGIV-elever og OT-ungdom prioriteres, men andre kan også søke. Spørsmål? Send sms til 93402921 eller mail til sb@vaf.no .

Les mer om NyGIV her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/kampanjer/ny-giv.html?id=632025 "

NyGIV sommertiltak
De inviterer til sommeraktivitet. Fra venstre prosjektleder NY GIV i Listerregionen Arne Danielsen, Elin Anita Verdal fra Livsgledeprosjektet og prosjektleder for NY GIV IiVest-Agder fylkeskommune Sheila Benestad.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. mai 2012 | Skriv ut siden