Byggekostnadene for veganlegg økte med 1,2 prosent fra fjerde kvartal 2011 til første kvartal 2012. Materialkostnadene økte med 2,5 prosent, mens arbeidskraft- og maskinkostnadene steg med respektive 0,5 og 0,2 prosent i samme periode. Kostnadene for bygging av veg i dagen økte med 1,3 prosent, mens kostnadene for fjelltunnel og betongbru steg med henholdsvis 1,0 og 0,9 prosent det siste kvartalet. Kostnadene for bygging av veg i dagen mest, med 4,6 prosent. For bygging av betongbru og fjelltunnel steg kostnadene med respektive 3,1 og 2,4 prosent i denne perioden, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Økte drifts- og vedlikeholdskostnader

Kostnadene til drift og vedlikehold av veger steg med 1,8 prosent fra 4. kvartal 2011 til 1. kvartal 2012. Disse kostnadene var 4,9 prosent høyere i 1. kvartal 2012 enn i 1. kvartal året før. Økte priser på bitumen bidro særlig til kostnadsveksten.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. mai 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer