Areal- og transportplanutvalget for Kristiansandsregionen sluttet seg i sist møte til en høringsuttalelse til Nasjonal Transportplan hvor fremtiden for Kristiansand lufthavn Kjevik var tema. Utvalget uttaler at en samlet landsdel står bak Kjevik som en flyplass som dekker regionens behov og som er godt rustet for å håndtere ytterligere vekst. Det pekes på at det er viktig at staten ved Avinor sikrer og satser på flyplassen og at flyplassen har en teknisk- og publikumsstandard som tilfredsstiller dagens og fremtidens behov.

ATP-utvalget mener det er positivt at Avinor prioriterer kapasitetsutvidelse i banesystem og terminalbygg på Kristiansand lufthavn, Kjevik. Det uttales også at veistrekningen fra E18 til Kjevik er viktig for å knytte det samlede transportnettet i regionen bedre i sammen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. mai 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer