Lions feirer sitt 40 års jubileum og i den forbindelse overrekkes fredag klokken 12.00 i Tangen park i Kristiansand to trimapparater med seks treningsfunksjoner - Flexo og Tibas - til kommunen. Dette passer veldig godt inn i kommunens satsning på folkehelse og tilrettelegging for urbant friluftsliv; vi ønsker å legge til rette for at også våre bynære friluftsområder skal brukes mer i hverdagen gjennom hele året. Kristiansand kommune er med i et nordisk samarbeidsprosjekt, hvor Vest-Agder fylkeskommune er prosjektleder, t hor målet er å finne metoder og øke kunnskapen om hvordan det kan jobbes systematisk med den sosiale dimensjonen og folkehelseperspektivet i byplanleggingen.

Kristiansands case er hele promenaden fra Baneheia til Odderøya, der en prøver ut medvirkning med forskjellige grupper og tverrsektorielt samarbeid. Se www.smsprosjektet.no. Prosjektet har fått mange innspill og gode ideer allerede.

Prosjektet håper flest mulig vil komme for å prøve apparatene og benytte Tangen parks diverse muligheter ellers; dans på granitten, vårfrisk bading, drageflygning, ballek, bodga, bordtennis, gymnastikk, jogging eller soling..

Programmet for dagen er følgende;
Velkomst –parkvesenet
Trompetspill med kulturskolen ved Ståle Stendal og to elever
Overrekkelse ved Lions
Avduking ved varaordfører Jørgen Kristiansen
Sang ved klasser fra Todda barneskole


av Torkelsen, Jan H., publisert 3. mai 2012 | Skriv ut siden