- Internasjonale erfaringar er ikkje eintydige – biletet er meir samansett enn det ein stundom kan få inntrykk av ved å følgja vårt heimlege ordskifte. Rapporten peikar på at alternative finansieringsformer – det vil seia utanom offentlege budsjett – er mykje brukte i land som sjølv har store underskott i statlege budsjett. I Noreg er vi i ein annan situasjon, vi har overskott. Rapporten viser elles kor viktig det er med føreseieleg finansiering av vedtekne prosjekt. Dette gjeld for finansiering både innanfor og utanfor statsbudsjettet, seier samferdselsministeren.

Les rapporten: ”Finansiering, effektivitet og styring – Alternative finansierings- og organisasjonsformer for transportinfrastruktur”Meir om Program for overordna transportforsking, POT

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. mai 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer