Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder uttaler i forbindelse med sen skjøtselsplan for Tingparken i Hægebostad behov for økt tilgjengelighet og hensyn til universell utforming. Hægebostad kommune oppfordres om å restaurere gangveger i fornminneområdet med grus som er egnet for bruk av rullestol/rullator/barnevogn. I tillegg må en få asfaltert ”hull” foran inngangsparti til besøkssenter ogg etableres en tydelig gangveg med kantsteiner frem til Dommerring og Skjelvaspranget.

Fylkeskonservatoren anmodes om at det i skiltplanen tas hensyn til universell utforming. Tingparken besøkssenter oppfordres også til å etterspørre sponsormidler til benker med rygg og armstøtte, som kan plassers ut langs gangvegen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. mai 2012 | Skriv ut siden