-Vest-Agder er eksportfylke nummer en i Norge. Hele 16 prosent av arbeidsstokken er sysselsatt i industri i fylket, mot et landsgjennomsnitt på åtte prosent. Agder er landets ledende eksportregion og i fortsatt vekst. Sørlandet kommer som ei kule, sa direktør Siri Mathiesen fra NHO Agder på Nasjon Veikonferanse 2012 i Kristiansand i går. Hun fastslo at det er bred enighet i landsdelen for å kjempe for maksimal andel av samferdselsmidler fremover for utvikle Sørlandet videre. -Bedre veier skaper vekst, var hennes klare budskap til de mange tilstedeværende politikere, veifolk og samfunnsplanleggere.

-Det er et faktum at reduserte avstandskostnader styrker næringslivets konkurranseevne. Bedre fremkommelighet forsterker veksten. Derfor haster det med å få på plass en helhetlig strategi for strekningen mellom Oslo og Stavanger i neste Nasjonal Transportplan for perioden 2014 til 2023, sa sa Mathiesen.
Hun fikk bred støtte av Jon P. Knudsen fra Universitetet i Agder som fastslo at ny og bedre vei gir
Jon P Knudsen UiA
Jon P. Knudsen
nye muligheter. Han trakk blant annet frem betydningen av ny firefelts motorvei mellom Kristiansand og Grimstad og de mange positive effektene denne har dradd med seg. -Når en får til en regionforstørring er det med å skape både større og mer allsidige arbeidsmarkeder, sa han og viste til at regionforstørring også er en villet politikk i regjeringens siste regionmelding.

Også fungerende direktør Jorun Gislefoss på G.E. Healthcare, Lindesnes Fabrikker understreket betydningen av veiutbedring og veisikkerhet. Bedriften som ligger kloss opp mot landets sydspiss er en verdensledende produsent og leverandør til medisinsk virksomhet og har kunder i 130 land. Hver dag kjører rundt 15 vogntog til og fra fabrikkanlegget med gods som ofte er merket med ulike farekoder. - For oss er behovet for bedret veistandard og veisikkerhet svært viktig, sa hun.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. mai 2012 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer