Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i går diskuterte i dag strategien som skal legges til grunn for arbeidet med fylkeskommunens budsjett for neste år og økonomiplanen for kommende fireårsperiode støttet et enstemmig hovedutvalg et fellesforslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet om at det må innarbeides et beløp på fem millioner kroner til asfaltering av grusveier i fylket. Hovedutvalget stilte seg også bak en uttalelse om at den forventede kostnadsøkningen på drift og vedlikehold av fylkesveier, samt innenfor vedlikehold av broer, tunneler og skredsikring, medfører behov for prioritering..

Målsettingen med strategisaken er å legge føringer for budsjettarbeidet. Gjennom sakeni nviteres politiske organer til å velge hovedretning for den neste fireårsperioden. Vest-Agder fylkeskommune har i en årrekke fulgt en slik praksis.

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. mai 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Johaugs Reflekskolleksjon
  av jto, 16.10.19

  Invester fem minutter på refleksdagen

  Les mer
 • Broåpning Feda 11.10.19
  av Jan Torkelsen og samferdselsseksjonen, 14.10.19

  Ny bro på Feda i Kvinesdal offisielt åpnet

  Les mer
 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer