En rekke av de videregående skolene er rammet av streik. Det gjelder i første rekke skolene KKG, Kvadraturen skolesenter og Tangen VGS i Kristiansand. Men også enkelte ansatte ved de andre skolene i fylket er tatt ut i streik. På skolenes hjemmesider ligger oppdatert informasjon. Også ansatte i sentraladministrasjonen er tatt ut i streik.

Det er organisasjonene Unio, SL og Fagforbundet som har tatt medlemer ut i streik. Fra onsdag 30. 5 trappes streiken opp ytterligere, når omlag 300 nye personer tas ut i streik.
Det er søkt om og blitt innvilget to dispensasjoner så langt i Vest-Agder fylkeskommune. Dette gjelder drift av dyrehold ved Søgne VGS og to personer som arbeider med en multifunksjonhemmet elev ved Vennesla VGS. I dag forhandles det om dispensasjon for privatister som skal ha eksamen onsdag 30. 5.
Alle bes planlegge som normalt, og sjekke skolenes hjemmesider for oppdatert informasjon.

av Cheryl Macdonald, publisert 29. mai 2012 | Skriv ut siden