Også videregående skoler i fylkeskommunen er berørt av streiken, opplyser fylkesutdanningssjef, Arly Hauge. På flere av våre skolene har renholdere, driftsoperatører og kontoransatte blitt tatt ut i streik. På Kristiansand katedralskole Gimle, Kvadraturen skolesenter og Tangen videregående skole er i tillegg store deler av lærerne tatt ut i streik fra  i dag, 30/5. Det betyr at de tre skolene ikke klarer å opprettholde all undervisning. Eksamen ved skolen vil gjennomføres som planlagt denne ukaInformasjon til elever og foresatte finnes på skolene sine hjemmesider

av Cheryl Macdonald, publisert 30. mai 2012 | Skriv ut siden