- Vi er tilfreds med den økte satsingen på kollektivtrafikk. Samtidig er det beklagelig at Regjeringen i klimameldingen ikke legger opp til andre nye klimatiltak i Kommune-Norge, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen. Hun understreker at det nå blir avgjørende at Stortinget følger opp intensjonene i meldingen med store bevilgninger til investeringer og drift av kollektivtrafikk i storbyene. - Alternativet til dette er enda større utgifter, enda lengre køer og enda mer trafikkaos, sier hun.

Helgesen peker også på at KS støtter forslaget om forpliktende avtaler mellom de største byene om gode lokale samferdselsløsninger, og sier at kommunesektorens organisasjon gjerne går i dialog med staten om hvordan slike avtaler bør utformes.

KS-lederen sier seg samtidig svært tilfreds med at regjeringen står fast på målsettingen i klimaforliket om at to tredeler av klimakuttene skal tas hjemme, slik at hele samfunnet kan legges om i en mer utslippsfri retning.

- En slik målsetting må selvsagt også omfatte norske regioner og lokalsamfunn, som kan bidra med store kutt i tillegg det som kan oppnås med kollektivtiltak i storbyene. Dette gjør det ekstra viktig at Stortinget følger opp med nye økonomiske virkemidler, først og fremst gjennom KLOKT, kommunesektorens forslag til ny finansieringsordning for lokale klimatiltak, sier Helgesen.

Kilde: KS

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. mai 2012 | Skriv ut siden