Ordfører Thorhild Brandsdal opplyste at Vennesla, Vest-Agders tredje største kommune med vel

Kåre Glomsaker og Torhild Brandsdal
Hovedutvalgsleder Kåre Glomsaker og ordfører Torhild Brandsdal.
13 500 innbyggere, har en positiv befolkningsutvikling. I fjor vokset folketallet med 230 innbyggere – tilsvarende 1,8 prosent. Det krever et aktivt og målrettet arbeid både med hensyn til boligutvikling og næringsetableringer.
Kommunens hovedutfordring er levekår. Det er et mål å høyne utdanningsnivået og få flere til å fullføre videregående opplæring. Videre må en få til en positiv utvikling når det gjelder oppvekstvilkår og likestilling.

Her kan du lese samarbeidsavtalen mellom Vennesla kommune og fylkeskommunen 2012 -2015.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. mai 2012 | Skriv ut siden