Areal- og transportplanutvalget for Kristiansandsregionen behandlet nylig en høringsuttalelse til transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan for perioden 2014 til 2023 (NTP). Et sentralt tema i den sammenheng er det statlige økonomiske bevilgningsnivået til samferdselsformål. Samferdselssjef Vidar Ose ba utvalget slutte seg til en uttalelse hvor det sies at forslaget til ny Nasjonal transportplan synliggjør at det er nødvendig med et nytt løft i bevilgningene til samferdselsformål. Dersom behovet for en fremtidsrettet, sikker og effektiv infrastruktur på Sørlandet skal innfris, må den økonomiske rammen økes med minst 45 prosent i forhold til nivået i inneværende NTP. Sigmund Oksefjell (SP) fremmet forslag om prosentsatsen må settes til 65 og fikk tilslutning til forslaget.

ATP-utvalget støttet også et forslag knyttet til økonomiske forhold for fylkesveinettet. I den forbindelse uttales det at det er positivt at NTP foreslår et eget program for rehabilitering av fylkesveinettet, samt kompensasjon for ekstraordinær kostnadsøkning innenfor drift og vedlikehold. Utvalget anmoder staten om rammebevilgninger som muliggjør videre satsing på fylkesveinettet. Staten må se på spørsmålet om assuranse av fylkesveinettet i forbindelse med evaluering av forvaltningsreformen 2010, med henblikk på å finne fram til en tjenlig ordning for alle fylkeskommuner. Staten må revurdere beslutningen om at merverdiavgiftsrefusjon på fylkesvei-bomprosjekt delvis skal tilfalle staten og ikke fylkeskommunen som en del av den lokale finansieringen av et veiprosjekt.

Utvalget uttaler også at staten må åpne for bruk av prosjektfinansiering av større samferdselsprosjekter i langt større omfang enn tilfellet er i dag.


av Torkelsen, Jan H., publisert 15. mai 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer