Odderøya Open går av stabelen 2. og 3. juni og i den anledning forbereder Vest-Agder-museet en liten utstilling av tekstilkunster Else Marie Jakobsens billedvever i Odderøya 17. Vest-Agder-museet er svært takknemlig for gaven og vil ta vare på den på best mulig måte. Museet ønsker videre å gå i gang med et flerårig prosjekt når finansieringen er på plass. Gjennom dette prosjektet tilrettelegges det for formidling av Jakobsens virksomhet gjennom 60 år. Museet ønsker å formidle kunstneren, kunsten og kunnskapen om kunsthåndverket billedvev på regionalt og nasjonalt plan. I påvente av finansiering til å realisere resten av prosjektet, gjøres deler av den unike gaven tilgjengelig under Odderøya Open.

Else Marie Jakobsen, født i 1927, er en av Norges mest anerkjente og folkekjære tekstilkunstnere. I løpet av en 60 år lang karriere, har hun hatt en betydelig produksjon med nærmere 600 billedvever. Billedvevene bærer tema som tolker livet og troen. Med høy kunstnerisk kvalitet, tidvis utradisjonell materialbruk, og med en stadig søken etter nye uttrykksformer, formidler hun tydelige budskap med sterkt engasjement.

I 2011 overrasket Jakobsen hele forsamlingen i Byhallen da hun etter et møte, som omhandlet museets planer på Odderøya, reiste seg opp og sa at hun ville gi 12 billedvever til Vest-Agder-museet. Siden har hun utvidet gaven til 22 billedvever samt utklippsbøker, dokumentasjonsmateriale, veven og alt innhold fra kunstnerens atelier. Til sammen utgjør dette en unik samling med høy kulturhistorisk - og kunstnerisk verdi.

Velkommen til utstillingen ”Else Marie Jakobsens livsverk – et utvalg av hennes gave til Vest-Agder- museet” 2. og 3. juni klokken 11.00- 16.00 i Odderøya 17.

av Pettersen, Elin L. og Torkelsen, Jan H., publisert 31. mai 2012 | Skriv ut siden