Arendal bystyre avga i går kommunens høringsuttalelse til søknaden om overføring av kommuner fra Aust-Agder til Vest-Agder. Bystyret uttaler at det har respekt for at befolkningen i Aust-Agder i 2011 i folkeavstemning sa klart nei til fylkessammenslåing med Vest-Agder. Arendal bystyre har videre full respekt for at folkevalgte og innbyggere i kommuner vest i Aust-Agder ønsker seg til Vest-Agder. Bystyret kan likevel ikke støtte søknader om overføring til Vest-Agder som i sin konsekvens vil innebære at grunnlaget for Aust-Agders fortsatte eksistens blir sterkt svekket. Arendal bystyre anbefaler derfor enstemmig at dagens fylkesgrense opprettholdes.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. juni 2012 | Skriv ut siden