You Tube
Ungdommen er på YouTube, og der er også NDLA, http://www.youtube.com/user/videoNDLA Her legges videoer ut fra alle fag, og elevene kan laste ned på sine mobiltelefoner og få en kjapp faglig oppdatering når de måtte ønske det.

Eksamen
NDLA tilbyr elever en nedlastbar løsning som kan brukes til eksamen. Alle fagene er tilrettelagt i pdf og epub- format for å kunne lastes ned på elevenes pc-er, og være tilgjengelig under eksamen, selv om nettet er stengt. For de som har brukt ndla-ressurene gjennom skoleåret er dette viktig informasjon. En går til www.ndla.no og velger faget eller emnet en ønsker å laste ned. Til venstre i skjermbildet vil det nederst på menyen ligge et valg som heter Last ned. Herfra kan en laste ned lokalt på sin egen maskin. Denne tjenesten vil også være av stor nytte for elever som ikke har benyttet NDLA som læremiddel, men ønsker å ha en tilleggsressurs på eksamensdagen.


av Torkelsen, Jan H., publisert 7. juni 2012 | Skriv ut siden