Arbeidsdepartementet foreslår at pensjonene til sametingsrepresentanter og folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner bør tilpasses den nye alderspensjonen fra folketrygden. Forslagene tilsvarer i hovedsak de nylige endringene i pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. Forslaget er i dag sendt på høring, med høringsfrist 15. september 2012. Bakgrunnen for høringsforslagene er at stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer fra 1. januar 2012 har fått en ny pensjonsordning, basert på samme prinsipper som ny alderspensjon i folketrygden. Pensjonen gis som et direkte supplement til alderspensjonen fra folketrygden.

Departementet foreslår nå tilsvarende endringer i forskrift om pensjonsordning for sametingsrepresentanter og forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune.

Dette er hovedtrekkene i forslagene:
Pensjonen tjenes opp ved at det settes av en fastsatt prosentandel av godtgjørelsen som sametingsrepresentant eller folkevalgt. Årlig pensjon framkommer ved å dele de opparbeidede pensjonsrettighetene på et delingstall som reflekterer forventet periode som pensjonist, det vil si inkludert levealdersjustering på samme måte som i folketrygden.

Alderspensjonen skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 75 år etter samme prinsipper som i folketrygden. Det vil være mulig å kombinere arbeid og pensjon uten avkortning av pensjonen.

Pensjonene reguleres som i folketrygden. Opptjente rettigheter før utbetaling reguleres i samsvar med lønnsveksten. Alderspensjon under utbetaling reguleres i samsvar med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosent.


av Torkelsen, Jan H., publisert 12. juni 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer