Det meste av de omkring 500 tonn pyntegrønt som produseres i Norge kommer fra Vest-Agder. Årlig plantes det en kvart million juletreplanter på Agder, planter som med god utvikling kan gi ei årlig omsetning på over 25 millioner kroner for skogeierne. Visjonen for næringa slik den er formulert i den nye landbruksmeldinga, er en produksjon på cirka halvparten av den danske i volum. Agder har gode vilkår for en mye større produksjon enn det vi har i dag. Derfor har noen i næringa på Agder «snakket sammen» i de siste månedene. Resultatet er et initiativ som skal styrke kompetanse i produksjon av pyntegrønt og juletre på Agder fra høsten av. Det skal tilby faglig hjelp til de som går svangre med gode forretningsideer for å gjøre tanker om til handling.

Det meste av den økte produksjonen må være rettet mot eksportmarkedet og med et produkt som kan konkurrere godt med dansk produksjon. Det er derfor satt i gang et arbeid med merkevarebygging av norsk fjelledelgran for eksportmarkedet.
Satsinga på juletre og pyntegrønt er et tema også i arbeidet med det nye regionale næringsprogrammet for Vest-Agder som landbruksmeldinga har varslet at skal komme.


Kilde. Fylkesmannen i Vest-Agder

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. juni 2012 | Skriv ut siden