Vest-Agder fylkeskommune og kommunene i Listerregionen uttaler at det bør være et uttalt mål i den norske energi- og klimapolitikken at Norge må påta seg rollen som et "grønt batteri" for Europa. Dette målet må være langsiktig, og det må utformes nødvendige rammevilkår for å nå det.
Det er en absolutt forutsetning at rammevilkårene utformes slik at viktige regionale interesser som industri, natur og lokalsamfunn blir ivaretatt, og må omhandle områder som:
• Etablering av nye utvekslingskabler
• Styrking av kraftnettet.
• Gjøre etablering av ny effektkraft og økt magasinkapasitet mer attraktivt
• Tilrettelegging for industriell utnytting av overskudd på fornybar kraft.
• At distrikter som stiller sine naturressurser til disposisjon mottar en rettferdig del av verdiskapingen.

Les hele uttalelsen her

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. juni 2012 | Skriv ut siden