Fylkestinget har merket seg uttalelser og innspill fra Flekkefjord kommune hvor det argumenteres med at ulike endringer i reguleringsplanen og prosjektet sannsynligvis kan redusere prosjektkostnaden vesentlig.

Fylkestinget er åpen for, og utfordrer Flekkefjord kommune til, å fremme ny reguleringsplan med de endringer man mener er hensiktsmessige i prosjektet og reguleringsplanen med det hovedformål å redusere prosjektkostnaden. Det er en forutsetning at alle nødvendige godkjenninger av nye løsninger og tekniske endringer i prosjekt og reguleringsplan er innhentet fra bestemmende myndigheter.

Fylkestinget vedtok videre at planlegging og gjennomføring av en ny reguleringsplan og revidering av prosjektet krever bevilgning. Før dette arbeidet settes i gang inngås det en samarbeidsavtale avtale mellom Flekkefjord kommune og Vest Agder fylkeskommune der alle relevante forhold knyttet til økonomi og fremdrift fastsettes.

Fylkestinget besluttet at det skal etableres en styringsgruppe for prosjektet som rapporterer til hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø som fagutvalg og fylkesutvalget som økonomiutvalg.

Det tas sikte på å utforme et nytt konkurransegrunnlag med utgangspunkt i endret reguleringsplan. Det legges opp til en nøktern standard med fokus på sikkerhet. Før konkurransegrunnlaget utarbeides skal prosjektet være grundig kvalitetssikret med hensyn til kostnader og estimater.

Fylkestinget besluttet videre at bompengeproposisjonen vurderes tatt opp til ny behandling ut fra risikoen for økt kostnadsramme for prosjektet i forhold til vedtatt ramme og fordi det er grunn til å se på trafikkgrunnlaget på nytt.
Det skal også parallelt vurderes alternative løsninger for eventuell toppfinansiering av prosjektet.

Fylkestinget 18 juni 2012
Mange tilhørere fulgte fylkestingets behandling av saken.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. juni 2012 | Skriv ut siden