Fylkestinget i Aust-Agder har i dag avgitt et høringssvar fra Aust-Agder fylkeskommune om søknaden fra fire kommuner om overføring til Vest-Agder. Med 27 mot åtte stemmer besluttet fylkestinget å anbefale at dagens fylkesgrense opprettholdes. Fylkestinget trekker frem flere grunner til at en grensejustering ikke er ønskelig. Fylkestinget uttrykker forståelse for de utfordringer søkerkommunene viser til som grunnlag for sine søknader og vil understreke behovet for videreutvikling av samarbeidet på Agder. Regionplan Agder 2020 er det viktigste redskapet i den sammenheng. Fylkestinget vil arbeide for å redusere de ulemper grensekommunene opplever.

En eventuell grensejustering er etter fylkestingsflertallets syn ikke ønskelig av flere grunner. Aust-Agder blir sterkt svekket befolkningsmessig. Fylkets innflytelse i nasjonal politikk svekkes. Fylkeskommunens kompetanse og kapasitet i regional utvikling svekkes. Fylkeskommunens tjenesteproduksjon kan bli svekket og fylkeskommunens økonomi svekkes.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. juni 2012 | Skriv ut siden