Fylkesutvalget fattet et vedtak hvor det uttrykkes at fylkesutvalget har merket seg uttalelser og innspill fra Flekkefjord kommune hvor det argumenteres med at ulike endringer i reguleringsplanen og prosjektet sannsynligvis kan redusere prosjektkostnaden vesentlig. Fylkesutvalget er åpen for, og utfordrer Flekkefjord kommune til, å fremme ny reguleringsplan med de endringer man mener er hensiktsmessige i prosjektet og reguleringsplanen med det hovedformål å redusere prosjektkostnaden.

Fylkesutvalget understreker at det er en selvfølgelig forutsetning at alle nødvendige godkjenninger av både eventuell ny tunnelløsning og andre tekniske endringer i prosjekt og reguleringsplan er innhentet fra bestemmende myndigheter.

Fylkesutvalget uttrykker videre at planlegging av og gjennomføring av en ny reguleringsplan og et nytt prosjekt krever bevilgning. Før det startes arbeid med et nytt revidert prosjekt og reguleringsplan skal det inngåes en avtale mellom Flekkefjord kommune og Vest Agder fylkeskommune hvor alle relevante forhold knyttet til økonomi og fremdrift fastsettes.

Fylkesutvalget besluttet videre at fylkestinget nå skal inn i beslutningsprosessen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. juni 2012 | Skriv ut siden