Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk i går inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal inngå toårige asfaltkontrakter fra 2013-2015. Fylkesutvalget fatter endelig beslutning i august. Hensikten er at en slik toårskontrakt vil gjøre kontraktene mer attraktive for flere entreprenører slik at flere ønsker å være med i konkurransen. Fylkeskommunen håper dette vil bidra til å oppnå en lavere pris på asfaltarbeidet. Det legges opp til at det er en mobil oppstilling av asfaltproduksjonen. Dette gir en miljøgevinst, i form av lavere utslipp fra transporten, ved at det brukes lokale steinmaterialer og det vil være færre kjørte kilometer med transport av asfaltleveranser. Det medfører igjen lavere transportkostnader. Forslaget til toårskontrakt omfatter kommunene Hægebostad, Audnedal, Åseral og deler av Kvinesdal og Lyngdal.

I årene 2013 – 2015 er det lagt opp til å bruke 69 millioner årlig til reasfaltering og forarbeid, 60 millioner til reasfaltering og 9 millioner til forarbeid. Med forarbeid menes tiltak man gjør i forkant av asfalteringen; dreneringsarbeid, masseutskifting, kantforsterkning og justering av fender/autovern. Det er en stor fordel at slike arbeider blir utført året før selve dekketiltaket blir utført.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. juni 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer