Nå har du en unik sjanse til å komme ombord i DS Hestmanden. Sentralt i havneområdet i Kristiansand, fortøyd ved "Smiths kai" like nedenfor børsparken, kan du nå oppleve det nasjonale minnesmerke for norske krigsseilere. Skipet blir åpent for publikum fra kl. 12 - 16 hver dag i hele juli. Omvisere guider besøkende i grupper på inntil 10 personer ombord i skipet. En omvisning varer ca. 30 minutter og koster kr. 30,- pr. voksen.

DS Hestmanden er et av Norges mest verdifulle maritime kulturminner. Båten gikk i konvoi-tjeneste i begge verdenskriger, og er siste gjenværende skip fra Nortraships flåte. Etter omfattende restaureringsabeider ved Bredalshomen dokk og fartøyvernsenter ble båten sjøsatt på nytt og gjendøpt høsten 2011. Nå er Hestmanden Norges nasjonale minnesmerke for krigsseilerne.
Hestmanden er ferdig restaurert, men på innholdssiden er skipet under stadig utvikling. Ombord kan du nå få se en film fra det omfattende restaureringsarbeidet skipet har gjennomgått på Bredalsholmen. Etterhvert i sommer kommer også en utstilling på plass ombord.
For mer informasjon om DS Hestmanden:
http://no.wikipedia.org/wiki/DS_Hestmandenhttp://www.bredalsholmen.no/d-s-hestmanden.html

av admin, publisert 29. juni 2012 | Skriv ut siden