Listerrådet vedtok i går en høringsuttalelse om å ønske de fire kommunene Evje-Hornnes, Birkenes, Iveland og Lillesand velkomne til Vest-Agder. Kommunene søkte høsten 2011 om endring av fylkestilknytning fra Aust-Agder til Vest-Agder. Kommunal- og regionaldepartementet vedtok å utrede en eventuell endring av fylkesgrensen. NIVI Analyse AS har på oppdrag fra KRD utarbeidet en rapport om endret fylkestilknytning for de fire kommunene i Aust-Agder. Departementet har invitert til en høringsrunde der de lokale partene inviteres til å komme med innspill på søknadene generelt og rapporten spesielt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. juni 2012 | Skriv ut siden