Regionkomiteen i EU har, sammen med Europakommisjonen, lansert en håndbok om Europa 2020-strategien for lokale og regionale myndigheter. Håndboken gir en god oversikt over EUs ulike finansieringsmuligheter, publikasjoner og informasjonslenker. Håndboken, med originaltittelen Handbook on the Europe 2020 strategy for Local and Regional Authorities, er en del av en kampanje for økt bevisstgjøring omkring Europa 2020-strategien overfor lokale og regionale beslutningstakere og publikum. Regionkomiteen ønsker på denne måten å tydeliggjøre hvordan de kan bidra til gjennomføring av strategien, samtidig som de viser til ulike kilder til finansiering.

Håndboken er i så måte en nyttig og god støtte til lokale og regionale myndigheter i deres implementering av Europa 2020 strategien.
- Jeg ønsker håndboken velkommen og takker Regionkomiteen for å ha bidratt til å samle
Hose Manuel Barroso
Jose Manuel Barroso
informasjonen på ett sted, slik at Europa 2020-strategien kan gjennomføres. Jeg er sikker på at dette vil være et viktig verktøy for kommuner og regioner til å lykkes i å nå vårt felles mål om å øke bærekraftig vekst og konkurranseevne for våre innbyggere og våre virksomheter, sier EU-kommisjonens president José-Manuel Barroso i forordet til boken.

Mer informasjon:

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. juni 2012 | Skriv ut siden