På sin årlige generalforsamling 20. juni har Nordsjøkommisjonen valgt regionsrådsmedlem Ole B. Sørensen fra Region Nordjylland som ny president. Med posten følger oppgaven med at skape fortsatt vekst og utvikling i Nordsjøregionen. Fylkesvaraordfører i Vest-Agder Thore Westermoen ble valgt til fast styremedlem for Norge. Han har vært vararepresentant til styret i flere år. Det er også klart at internasjonal koordinator Jon Halvard Eide fra Vest-Agder fylkeskommune fortsetter som tematisk rådgiver for Nordsjøkommisjonens Transportgruppe.

Interreg IVB programmet for Nordsjøen har til formål å stimulere transnasjonalt samarbeid i Nordsjøregionen med det formål at sikre en balansert og bæredyktig utvikling av regionen. Programmet er finansiert av EU’s Regionalfond og løper i perioden 2007-2013. Interreg IVB for Nordsjøen er den primære kilde til finansiering av transnasjonale samarbeidsprosjekter i Nordsjøregionen og Nordsjøkommisjonen er i høy grad nettverket for etablering av partnerskaper i forhold til programmet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. juni 2012 | Skriv ut siden