Fylkestinget stilte seg denne uken bak en videreføring av likestillingsarbeidet i regionen som innebærer en ny og forsterket organisering av arbeidet. "Fritt Valg - 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet" har vært prosjektorganisert i fire år. Nå vil fylkestinget til ha i gang et nytt treårig prosjekt, "Likestilling som regional kraft", med en prosjektstilling. Det legges opp til at prosjektet startes til høsten. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune.

Målet er å bli en foregangsregion innen likestillingsintegrering, og gjøre dette til en fast del av fylkeskommunenes virksomhet og det regionale utviklingsarbeidet. Det er klargjort at det er behov for en prosjektleder i full stilling i tre år for å sikre fokus og framdrift i et slikt prosjekt. Prosjektlederen tilsettes i en av fylkeskommunene, og skal arbeide tett sammen med fagmiljøet ved "Senter for likestilling" på Universitetet i Agder.
Videreføringen av tiårssatsingen skal evalueres og vurderes på nytt etter tre år. Når "Likestilling som regional kraft" er fullført, er det et mål at tiårssatsingen videreføres som en del av den ordinære driften i fylkeskommunene.


av Torkelsen, Jan H., publisert 22. juni 2012 | Skriv ut siden