Miljøjournalisten er et tilbud til elever ved ungdomsskoler og videregående skoler fra miljøvernmyndighetene. Her er det mange tips om hvordan elevene kan jobbe som miljøjournalister og ta opp lokale miljøsaker som del av undervisningen. Over 400 Miljøjournalister på ungdomsskoler og videregående skoler over hele landet har deltatt som journalister og skrevet om lokale miljøutfordringer i sin kommune i 2011 og 2012. Klima- og forurensningsdirektoratet er redaktør for nettavisen.

Flere elever bør få muligheten til å lære om og sette miljø på dagsorden gjennom å bidra i nettavisen. Bruk Miljøjournalistene til å lage artikler eller filmer om miljø i et enkeltfag eller gjennom et flerfaglig miljøprosjekt på skolen!
Nettavisen Miljøjournalistene, har mange gode tips til hvordan elevene kan jobbe som miljøjournalister og eksempler på lokale miljøsaker. Enkle verktøy og gode lærerveiledninger gjør jobben mindre for lærerne. Lærere og elever har også anledning til å spørre fagpersoner i miljøforvaltningen om miljøspørsmål.
Les mer på www.miljojournalistene.no


av Torkelsen, Jan H., publisert 25. juni 2012 | Skriv ut siden