Statistisk sentralbyrå har nå publisert en ny rapport hvor det fremgår at reviderte tall for fylkeskommunene viser et samlet netto driftsresultat på om lag 3,4 milliarder kroner, eller 5,5 prosent, av de samlede driftsinntektene i 2011. Brutto driftsinntekter for fylkeskommunene utgjorde 60,6 milliarder kroner i 2011, mot 57,4 milliarder i 2010. Dette er en økning på om lag 3 milliarder kroner. Brutto driftsutgifter var 58,4 milliarder kroner i 2011, mot 53,5 milliarder kroner året før. Det er en økning på 4,9 milliarder kroner. Dette resulterte i et brutto driftsresultat på omtrent 2,2 milliarder kroner, eller 3,6 prosent av driftsinntektene, i 2011.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. juni 2012 | Skriv ut siden