To forskere ved Universitetet i Agder, Hilde Witsø og Hanne Stousland arbeider med et prosjekt om stasjonsopplæring og elevvurdering ved Vennesla videregående skole. Det foreløpige resultatet ble presentert på en stor nordisk konferanse i Roskilde, Danmark. Witsø og Stousland har i ett år sett nærmere på opplæringsmetoder og elevens egenvurdering hos TIP klassene ved Vennesla videregående skole. Det er særlig metoden ved såkalt stasjonsopplæring som det er forsket på og i den sammenheng også hvilke metoder som brukes i forbindelse med elevens egenvurdering.

På en nordisk konferanse (NORDYRK) i Roskilde, i perioden 11. til 13. juni ble det foreløpige resultatet presentert og kommentert.

Fem lærere fra TIP klassene ved Vennesla videregående var til stede når Hilde og Hanne skulle forsvare sitt resultat, noe som ble gjort på den måten at en annen deltaker, Torben Størner fra Danmark, presenterte og kommenterte resultatet og kom med anbefalinger om hva som burde arbeides videre med. Torben arbeider også med et prosjekt om evaluering, og et mulig samarbeid ble diskutert, noe som kan ende opp med et Comenius 2 prosjekt.

I samtale med deltakere fra andre skoler etter fremføringen, var det ønsker om å komme til Vennesla for å se nærmere på de oppleggene som ble presentert.

Torben Størner
Torben Størner


av Tekst og foto: Oddbjørn V. Osmundsen (Vennesla vgs), publisert 18. juni 2012 | Skriv ut siden