Å bidra til at bibliotekene får utvidet sitt medietilbud til også å gjelde e-bøker, vil være en naturlig videreutvikling av tiltak fylkesbibliotekene i Agder-fylkene har satt i verk tidligere. Et slikt tiltak vil være i tråd med nasjonale føringer for å utvikle bibliotektjenestene og tilby bedre tjenester til befolkningen.

Bibliotekplanene for begge fylkene peker på digitale medier som satsingsområder. Regionplan Agder 2020 er en viktig overbygning i relasjon til bibliotekutvikling både når det gjelder utdanning og kultur. Gratis tilgang til informasjon tilgjengeliggjort gjennom folkebibliotekene er en viktig faktor i befolkningens utdannings- og læringsløp. Nyetablering av en regional e-bokportal kan på den måten bidra til å motivere til økt lese- og lærelyst og tilby regionens innbyggere lik mulighet til varierte kulturuttrykk gjennom ny teknologi.

E-bokutlån er en tjeneste som er dyr og komplisert å sette i verk for hvert enkelt bibliotek, og som uten samordning vil være utenfor rekkevidde for de fleste bibliotek i Agder. Etablering og utprøving av e-bokutlån vil være et løft som kan muliggjøres ved regionalt samarbeid.

Nå som  det er gitt klarsignal til hoveddelen av finansieringen, kan fylkesbibliotekene begynne å planlegge selve prosjektet. Til høsten vil en oppnevne en prosjektgruppe som skal utarbeide en kravspesifikasjon. Siste halvdel av 2012 vil medgå til dette arbeidet, samt gjennomføring av en anbudsprosess.

Kontaktperson: Kari Skibenes

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. juni 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Fylkesbiblioteket

  • Bokbussen Ved Spangereid Skole
    av jto, 11.06.19

    Mange klemmer til sjåføren på bokbussen under nostalgisk turnè

    Les mer