Området Øresund/Kattegat/Skagerrak (ØKS) omfattes av EU-programmet; Interreg A. Som en del av forarbeidet til utformingen av ØKS-programmet for neste periode fra 2014 til 2020, ble det høsten 2011 lagt frem en analyse om Kattegat/Skagerrak-regionen (KASK). Analysen inneholder anbefalinger som vil veilede det kommende Interreg-programmet i sin prioritering av prosjekter og satsinger. Nå ønskes innspill fra vår region på denne analysen - og dine innspill trengs! Derfor inviteres politisk og administrativ ledelse i Agders 30 kommuner og to fylkeskommuner, Innovasjon Norge, NHO, LO Universitetet i Agder, Norges Forskningsråd, prosjektdeltagere, næringsklynger og andre som har fokus på internasjonalt samarbeid til konferanse i Kristiansand 8. juni.

Nordisk informasjonskontor Sør-Norge i samarbeid med fylkeskommunene og Sørlandets Europakontor arrangerer en halvdagssamling på Quality Hotel & Resort, Sørlandsparken fra klokken 09.00 til 13.00 for å få gode innspill til anbefalingene i analysen. Et av målene med samlingen er å sondere interessen for å etablere en tettere politisk dialog og institusjonelle samarbeid for KASK-området tilsvarende det som er etablert i Øresundsregionen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. juni 2012 | Skriv ut siden