Interreg IVA-prosjektet Women in Business ble avsluttet ved årsskiftet. Sluttrapporten viser at både virksomheter og virkemiddelapparat er tilført inspirasjon, ny kunnskap og kompetanse i løpet av prosjektperioden. Nå planlegges det en videreføring av prosjektet. Prosjektet har vært et samarbeid mellom ti partnere i fylkene Vest- Agder og Aust-Agder i Norge, Region Nordjylland i Danmark og Västra Götalandsregionen i Sverige. Nordisk informasjonskontor Sør-Norge har vært prosjektets sekretariat i prosjektperioden fra 2009 til årsskiftet 2012.

Målet for Women in Business har vært å stimulere til innovasjon, utvikling og bærekraftig vekst i små og mellomstore bedrifter drevet av kvinner i hele Kattegat-Skagerrak-regionen. Gjennom utvikling av Skagerrak-modellen, er det laget en modell for hvordan man kan arbeide for å øke andelen kvinnelig entreprenørskap i de enkelte regioner, også etter at prosjektet er avsluttet.
Prosjektet har fulgt 37 kvinnelige gründere gjennom to år; 12 fra Agderfylkene, ni fra Västra Götalandsregionen i Sverige og 16 fra Danmark. Noen av disse var ferske gründere og hadde nylig startet egne virksomheter, mens andre hadde vært entreprenører helt siden 80-tallet. Størstedelen av de deltagende bedriftene har vært enkeltpersonsforetak med en omsetning på under fem millioner kroner og med mindre enn fem ansatte.
Vekstsamlinger
I samarbeid med to danske forskere som var tilknyttet prosjektet, ble det lagt opp til et forløp med seks vekstsamlinger med fokus på forretningsutvikling og vekstpotensialer i et sammenhengende forløp. Sluttevalueringen fra virksomhetene ble gjort etter siste vekstsamling i februar 2011. 99 prosent av deltakerne sa her at de hadde hatt utbytte av å være med på vekstsamlingene og ønsket fortsatt å ha kontakt med de andre deltakerne i prosjektet.
83 prosent mente at prosjektet hadde gitt konkrete ideer til eget arbeid med kvinnelig entreprenører og 100 prosent anså at prosjektet hadde gitt ny viten om de andre to lands arbeid med kvinnelige entreprenører.
Styringsgruppen for prosjektet ønsker nå å ta vare på den kunnskapen som er opparbeidet og ytterligere styrke båndene mellom supportsystemene i de tre landene. Det planlegges derfor en videreføring av prosjektet.
Kilde:Interreg.noWomen in business fra avslutningssamling

av admin, publisert 11. juni 2012 | Skriv ut siden