Fylkesvegen ved Rypelia er nå i dårlig forfatning. Her skal det bygges en ny veg på 1050 meter med asfaltbredde på 6 meter. I tillegg skal det anlegges en gruset gang- og sykkelveg gjennom gården Aurebekk. Denne gang- og sykkelvegen skal vedlikeholdes og brøytes av beboerne på Aurebekk gård. Der denne sykkelvegen slutter mot Kulia, skal det lages en skiløype med en bredde på 3 meter over en lengde på 280 meter. Disse arbeidene skal være ferdig i juni neste år.
Fylkesvegen kan i anleggsperioden bli stengt i om lag tre måneder. Omkjøring vil da bli skiltet, og anleggsområdet blir sperret for all trafikk.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. juli 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer