Fylkesvegen ved Rypelia er nå i dårlig forfatning. Her skal det bygges en ny veg på 1050 meter med asfaltbredde på 6 meter. I tillegg skal det anlegges en gruset gang- og sykkelveg gjennom gården Aurebekk. Denne gang- og sykkelvegen skal vedlikeholdes og brøytes av beboerne på Aurebekk gård. Der denne sykkelvegen slutter mot Kulia, skal det lages en skiløype med en bredde på 3 meter over en lengde på 280 meter. Disse arbeidene skal være ferdig i juni neste år.
Fylkesvegen kan i anleggsperioden bli stengt i om lag tre måneder. Omkjøring vil da bli skiltet, og anleggsområdet blir sperret for all trafikk.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. juli 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer