Vest-Agder fylkeskommune har flere ledige bostedsløyver på ulike steder i fylket. Et bostedsløyve innebærer et fast stasjoneringssted, og drosjetransporten skal skje i tilknytning til dette stedet. Det er tillatt å utføre oppdrag til et hvilket som helst sted innen eller utenfor løyvedistriktet Vest-Agder. Tomkjøring ut fra eget løyvedistrikt for å utføre kjøring tilbake til dette er bare tillatt for bestilte turer. Det er ikke tillatt å utføre oppdrag mellom steder utenfor løyvedistriktet, med mindre oppdraget kommer fra drosjesentral i det løyvedistriktet hvor oppdraget startet.

Å inneha et drosjeløyve innebærer rett og plikt til å drive transport utenfor rute med motorvogn registrert for høyst åtte sitteplasser i tillegg til førersetet.
Vilkår for å kunne få løyve er god vandel, tilfredsstillende økonomisk evne og tilstrekkelig faglig kompetanse.
For mer informasjon om ledige bostedsløyver og søknadsprosess, kontakt gjerne samferdselssrådgiver Anne Siri Skomedal på tlf. 38 07 47 84.

av Skomedal, Anne Siri, publisert 5. juli 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Johaugs Reflekskolleksjon
  av jto, 16.10.19

  Invester fem minutter på refleksdagen

  Les mer
 • Broåpning Feda 11.10.19
  av Jan Torkelsen og samferdselsseksjonen, 14.10.19

  Ny bro på Feda i Kvinesdal offisielt åpnet

  Les mer
 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer