• Reiselivsnæringens fokus må være på mulighetsområder, tilgjengelighet og samarbeid
  av Torkelsen, Jan H., 30.08.12

  Reiselivsnæringens fokus må være på mulighetsområder, tilgjengelighet og samarbeid

  Nærmere et femtitalls aktører fra kystkultur, reiselivsbedrifter, interesseorganisasjoner og det...

  Les mer
 • av Jentoft, Elisabeth Berge, 23.08.12

  Tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv. Aktivitetsmidler 2012. Søknadsfrist: 15. sept.

  Frivillige lag og organisasjoner kan søke om støtte til utviklingstiltak som fører til økt fysisk...

  Les mer