I Regionplan Agder 2020 er klima et av fem hovedsatsingsområder. Det er i arbeid en egen klimagruppe som blant annet påpeker behov, bidrar med rådgiving og kompetanse og kommer med innspill til utviklingstiltak. Tirsdag besluttet fylkesutvalget å følge opp to innspill fra gruppen. Dette innbærer at Vest-Agder fylkeskommune øker sin støtte til etablering av en infrastruktur for hurtiglading i Agder fra 240 000 til 360 000 kroner. Videre skal Vest-Agder fylkeskommune støtte oppstarten av prosjektet "oljefri" med 150 000 kroner. Fylkesutvalget uttrykker samtidig at det anser klimagruppen som et viktig verktøy for å oppfylle klimamålsettingene i Regionplan Agder 2020.

Etablering av hurtigladingsstasjoner startet i 2011. Etableringen av offentlige langtidsladere, ofte i tilknytning til p-plasser i sentrumsområder, dekker mer enn nok behovet for denne type lading i dag og i overskuelig tid fremover. En etablering av hurtigladere langs de store transportaksene E18, E39 og på Riksvei 9 - Setesdal, vil være trinn to for en effektiv infrastruktur for ladbare biler på Agder. Det legges opp til å få etablert seks nye hurtigladningsstasjoner i Agder i løpet av 2013.

Oljefri-kampanjens overordnede mål er utfasing av alle oljefyrer i Norge. Dette vil redusereoljefri logo utslippene av klimagasser med 1,6 millioner tonn CO2 i året. Oljefri er et nasjonalt prosjekt i regi av Naturvernforbundet som er igangsatt flere steder i landet og hvor mange andre er i oppstartfasen. Erfaringene er gode. Oljefri-kampanjen skal være et avgjørende tiltak i å redusere landets oljefyrer.

av admin, publisert 28. august 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer