Elevombud Helge Hovland i Vest-Agder fylkeskommune er full av lovord om sommerkurset som har vært gjennomført i regi av NyGiv- prosjektet de siste ukene. Kurset er for elever som skal inn i videregående opplæring, og for elever med noe mer erfaring, som vil forbedre skoleprestasjonene sine.|-Jeg var i forrige uke på besøk på et av kursstedene. Jeg opplevde en fantastisk positiv atmosfære hvor både elever og lærere utviste en stor og entusiastisk aktivitet. Her foregikk opplæringen på en måte som var godt i samsvar med elevenes forutsetninger og mestringsnivå, sier Hovland.

Årets sommerkurs har vært holdt flere steder i Vest-Agder. Formålet med satsingen er å få til en
Ny Giv Sheila Vaage Benestad orienterer på sommerskolen
Sheila Vaage Benestad orienterer på sommerskolen.
bedre og økt gjennomføring av videregående opplæring. Det er andre år på rad at sommerkurset arrangeres i regi av NyGiv-prosjektet. Til årets kurs har det vært påmeldt 170 ungdommer. Henimot tjue lærere har vært engasjert i undervisningen.

Prosjektleder i NyGiv-prosjektet i Vest-Agder fylkeskommune Sheila Vaage Benestad er imponert over både elevene og lærerne som bruker deler av sommeren til å bedre gjennomføringen av utdanningen. –Dette vil bidra til at flere elever vil kunne lykkes, prestere bedre og dermed få en bedre skolehverdag. De gode erfaringene etter to år viser at NyGiv prosjektet

Helge Hovland,elev- og lærlingombud i Vest-Agder.
Helge Hovland
har vært nyttig, viktig og riktig. Dette bør være tunge argumenter for at det det også i årene fremover tilbys en slik mulighet, sier prosjektlederen.

Også elevombud Hovland ser nytten av at et slikt målrettet tilbud videreføres. Han har også et innspill som bør vurderes. –Jeg ser for meg at det også kunne være mye å hente om en spredte liknende kursmuligheter til andre tider av året, i tillegg til sommerkursene. Da vil kanskje enda flere kunne dra nytte av muligheten og gjennomføringen av opplæringen bli ytterligere forbedret, sier han.

Ny Giv - Elevbedrift Fra venstre rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens kontor, fylkeutdanningssjef Arly Hauge, Anne Grethe og Iselin, opvekstdirektør Arild Rekve, A
Elevbedrifter var aktive under sommerkurset. Fra venstre rådgiver Bente Hansson fra  Oppvekstdirektørens kontor, fylkeutdanningssjef Arly Hauge, Anne Grethe, Iselin og oppvekstdirektør Arild Rekve.


av Torkelsen, Jan H., publisert 10. august 2012 | Skriv ut siden