Faget PTF utgjør ca 1/3 av den yrkesfaglige opplæringen som blir gitt i skole før elevene går ut i lære.Gjennom PTF skal elevene få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsformer i yrket de har valgt.Samarbeid skole-næringsliv står sentralt for at elevene skal få tilbud om praksis. Elevorganisasjonen engasjerer seg nå i organisering av praksis i PTFog ønskerforsøksordning med ukentlig praksis i bedrift deler av skoleåret.


Hvis alle elevene på Vg2 yrkesfag får tilbud om praksis ukentlig vil de få et mer reelt bilde av hva de kan forvente å møte i yrkeslivet senere sier leder i Elevorganisasjonen, Rikke Gregersen. Samtidig får elevene tilknytning til næringslivet og bedriften. Økt faglig kompetanse og at bedriften er kjent med eleven kan gjøre avklaring av læreplass enklere.
Kan ukentlig praksis bidra til økt motivasjon, lærelyst og lavere frafall?
For å finne ut av dette ønsker Elevorganisasjonen igangsatt et prøveprosjekt der elever får tilbud om ukentlig praksis gjennom skoleåret i stedet for sammenhengende praksis i noen uker slik mange elever har i dag.

av Kyllesdal, Lene Ragnhild, publisert 15. august 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer